Wzory dokumentów dotyczące wyborów samorządowych - 2024 r.

KOMITETY WYBORCZE :

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LUB INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o utworzeniu komitetu pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Wykaz podpisów pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20.000 MIESZKAŃCÓW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r
 
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o utworzeniu komitetu pobierz (doc)  pobierz (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego/finansowego pobierz (doc)  pobierz (pdf)
 

KOMISJE WYBORCZE :

TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA
Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (doc) pobierz (pdf)
 

ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW :

KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Lista poparcia pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie kandydata pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Lista poparcia pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie kandydata pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD POWIATÓW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Lista poparcia pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Lista poparcia pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
 
KANDYDACI W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Zgłoszenie kandydata pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  24-01-2024 13:51

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 13:56

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 13:57

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:01

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:05

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:07

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:16

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:17

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:17

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:18

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:19

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:20

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:26

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:29

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:31

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:31

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:32

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:34

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:47

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:48

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 15:03

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 15:15

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 10:31

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 10:32

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 22:59

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:03

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:10

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:13

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:15

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:17

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:25

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:29

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 23:39

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:05

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:06

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:09

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:13

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:16

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:19

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 0:19

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 9:23

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 9:35

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 9:47

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 9:56

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 9:57

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 10:00

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 10:09

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 10:19

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  31-01-2024 10:26

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  08-02-2024 8:50

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

 • Data modyfikacji

  08-02-2024 9:44

  Wprowadził:

  Radosław Wojciechowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij