• Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2019 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych