• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 13 na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
    Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego