• Przedterminowe wybory Wójta Gminy Przytoczna - 15 czerwca 2003 r.
    Przedterminowe wybory Burmistrza Cybinki - 10 października 2004 r.