• 2007-01-28 Wybory ponowne Wójta Gminy Kłodawa
    2009-03-22 Wybory przedterminowe Wójta Gminy Górzyca
  • Przedterminowe wybory Wójta Gminy Przytoczna - 2010 r.