• Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r.
    Oświadczenie o braku przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych komitetu wyborczego
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego