• Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych, ponownych i uzupełniających w 2009 r.
  Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych, ponownych i uzupełniających w 2008 r.
 • Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych, ponownych i uzupełniających w 2007 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie sprawozdań finansowych
 • Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych
  Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych i referendach lokalnych w 2004 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. sprawozdań finansowych w 2003 r.
  Informacja o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Informacja o obowiązku składania sprawozdań finansowych przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych oraz o miejscu i czasie ich udostępniania