• Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych, ponownych i referendach lokalnych w 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2015 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lipca 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 marca 2014 r.
  Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych, ponownych i referendach lokalnych w 2013 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 grudnia 2012 r.
 • Wykaz wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych, ponownych i referendach lokalnych w 2012 roku
  Wykaz dotyczący wpływu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych, ponownych i uzupełniających w 2010 r.