• REJONOWE KOMISJE WYBORCZE
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 marca 2009 r.
    Kalendarz wykonania określonych czynności wyborczych przez okręgową i obwodowe komisje wyborcze, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego oraz Urzędy Gmin w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
  • Plan dyżurów w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. na dzień 6,7 czerwca 2009 r.