• Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów o numerach i granicach okręgów wyborczych
    Zarządzenie Nr 26/2010 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.