• Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 października 2010 r. o wylosowanych i przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 4 lipca 2011 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów list
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 października 2010 r. w sprawie losowania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kłodawie
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 października 2010 r. w sprawie losowania kandydatów do komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 września 2010 r. o przyjmowaniu zaświadczeń o utworzeniu komitetów wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 września 2010 r. o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 września 2010 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach województwa lubuskiego wg. stanu na 31 grudnia 2009 r.