• Wizualizacja wyników
    Protokół zbiorczy wyników głosowania
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 marca 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach