• Postanowienie Komisarza Wyborczego dotyczące stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych