• Wzory dokumentów dotyczące wyborów do Sejmu i do Senatu RP - 2019 r.
    Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2018-2023
  • Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018-2023
    Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających - kadencja 2018-2023
  • Wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego