• Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2018-2023
    Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018-2023
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających - kadencja 2018-2023
    Wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego