• Wzory dokumentów - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wybory samorządowe 2018 r.
  Wzory dokumentów - zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wybory samorządowe 2018 r.
 • Wzory dokumentów - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów - wybory samorządowe 2018 r.
  Wzory dokumentów - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy - wybory samorządowe 2018 r.
 • Wzory dokumentów - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców - wybory samorządowe 2018 r.
  Wzory dokumentów - zgłaszanie kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta - wybory samorządowe 2018 r.
 • Wzory dokumentów - tworzenie komitetów wyborczych - wybory samorządowe 2018 r.
  Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego