• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drezdenku, zarządzone na dzień 17 września 2017 r. okręg wyborczy nr 1.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drezdenku zarządzone na dzień 10 września 2017 r., okręg wyborczy nr 13.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzepinie zarządzone na dzień 10 września 2017 r., okręg wyborczy nr 5.
  Zestawienie wyborów uzupełniających do rad gmin w kadencji 2014-2018
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słońsk zarządzone na dzień 11 czerwca 2017 r., okręg wyborczy nr 10.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sulęcinie zarządzone na dzień 26 marca 2017 r., okręg wyborczy nr 9.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bledzew zarządzone na dzień 7 sierpnia 2016 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witnicy zarządzone na dzień 19 czerwca 2016 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszyce zarządzone na dzień 8 listopada 2015 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zarządzone na dzień 11 października 2015 r.