• Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim - konsultacje wzoru kart do głosowania
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Radnych Powiatu Słubickiego.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słońsk zarządzone na dzień 11 czerwca 2017 r., okręg wyborczy nr 10.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drezdenku zarządzone na dzień 10 września 2017 r., okręg wyborczy nr 13.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzepinie zarządzone na dzień 10 września 2017 r., okręg wyborczy nr 5.
  • Wykaz Urzędników Wyborczych